JGF-II型系列低噪声岗位通风机

JGF-II型系列低噪声岗位通风机 


  产品优势


  ●配备带脚轮的支架,方便移动使用
 
  ●可调仰俯角度 
 
  ●进出风口配置安全防护网
 
  ●配备可调角度机翼叶型铝制风叶,风量大、噪音    低、送风远
 


产品介绍
 
型号: JGF6-4Ⅱ
风量: 12000 m3/h
全压: 65 Pa
用途: 适用于车间、仓库、公共场所的通风换气及岗位降温
 

性能特点
 
●配备带脚轮的支架,方便移动使用
●可调仰俯角度,方便客户调整送风方向 
●进出风口配置安全防护网
●配备可调角度机翼叶型铝制风叶,风量大、噪音低、送风远
●配按钮开关,安全、操作方便
●有单相和三相可选